Tisztelt Érintett!

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról.

 

Adatkezelési alapelveink különösen:

 

Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen:

 

Társaságunk, mint Adatkezelő:

CÉGNÉV:

DOHÁNYKER KERESKEDELMI KFT.

SZÉKHELY:

7623 PÉCS MEGYERI ÚT 26.

TELEPHELY:

 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

02-09-080051

ADÓSZÁM:

24349471-2-02

HONLAP:

www.dohanyker.hu, www.trafikpontokpecs.hu

E-MAIL CÍM:

info@dohanyker.hu

TELEFONSZÁM:

 

KÉPVISELŐ NEVE:

Molvay Gábor

Társaságunk az informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében IT szolgáltatót alkalmaz, mely szolgáltató jelen összefüggésben adatfeldolgozónak minősül.

 

IT szolgáltatónk, mint Adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

RG Stúdió Kft.

SZÉKHELY:

7623 Pécs, Ungvár utca 47.

TELEPHELY:

7623 Pécs, Ungvár utca 47.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

02-09-067101

ADÓSZÁM:

11113285-2-02

HONLAP:

 www.rgstudio.hu

E-MAIL CÍM:

 info@rgstudio.hu

TELEFONSZÁM:

 36 30 539 35 56

KÉPVISELŐ NEVE:

 Schmidt Zsuzsanna

 

Társaságunk honlapján történő adatkezelések

 

Törzsvásárlói program:

Az adatkezelő neve

DOHÁNYKER KERESKEDELMI KFT.

Az adatkezelő elérhetősége:

7623 PÉCS MEGYERI ÚT 26.

Az adatkezelés célja:

A törzsvásárlói programhoz való csatlakozás

Az adatkezelés jogalapja:

A csatlakozó személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, születési dátum, lakcím, telefonszám, IP cím

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonása, hűségprogramok megszűnése

Az adatok rendeltetése:

A törzsvásárlói kedvezmények kihasználása

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

 

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

 RG Stúdió Kft.

SZÉKHELY:

 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

TELEPHELY:

 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 02-09-067101

ADÓSZÁM:

 11113285-2-02

HONLAP:

 www.rgstudio.hu

E-MAIL CÍM:

 info@rgstudio.hu

TELEFONSZÁM:

 36 30 539 35 56

KÉPVISELŐ NEVE:

 Schmidt Zsuzsanna

 

Online kapcsolattartás

Az adatkezelő neve

DOHÁNYKER KERESKEDELMI KFT.

Az adatkezelő elérhetősége:

7623 PÉCS, MEGYERI ÚT 26.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a cég és leendő, vagy meglévő ügyfelei közt

Az adatkezelés jogalapja:

Az ajánlatot kérő személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám, IP cím

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonása, választ követő 30 nap

Az adatok rendeltetése:

Információcsere

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

 

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

 RG Stúdió Kft.

SZÉKHELY:

 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

TELEPHELY:

 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

 02-09-067101

ADÓSZÁM:

 11113285-2-02

HONLAP:

 www.rgstudio.hu

E-MAIL CÍM:

 info@rgstudio.hu

TELEFONSZÁM:

 36 30 539 35 56

KÉPVISELŐ NEVE:

 Schmidt Zsuzsanna

 

Adatbiztonsági intézkedések

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Látogatói adatkezelés a társaság honlapján – tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Általános tájékoztatás a sütikről

 

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 

7.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 1. Korlátozások

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

1530 Bp, Pf. 5.

Tel: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

https://naih.hu/

 

Tevékenységünkre irányadó jogszabályok különösen:

 

Kelt: Pécsett, 2018. év május hónap 25. napján

MOLVAY GÁBOR ÜGYVEZETŐ