Tisztelt Érintett!

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról.

Adatkezelési alapelveink különösen:

Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen:

Társaságunk, mint Adatkezelő:

CÉGNÉV: DOHÁNYKER KERESKEDELMI KFT.
SZÉKHELY: 7623 PÉCS MEGYERI ÚT 26.
TELEPHELY:
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-080051
ADÓSZÁM: 24349471-2-02
HONLAP: www.dohanyker.hu, www.trafikpontokpecs.hu
E-MAIL CÍM: info@dohanyker.hu
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE: Molvay Gábor

Társaságunk az informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében IT szolgáltatót alkalmaz, mely szolgáltató jelen összefüggésben adatfeldolgozónak minősül.

IT szolgáltatónk, mint Adatfeldolgozó:

CÉGNÉV: RG Stúdió Kft.
SZÉKHELY: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.
TELEPHELY: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-067101
ADÓSZÁM: 11113285-2-02
HONLAP:  www.rgstudio.hu
E-MAIL CÍM:  info@rgstudio.hu
TELEFONSZÁM:  36 30 539 35 56
KÉPVISELŐ NEVE: Schmidt Zsuzsanna

Társaságunk honlapján történő adatkezelések

Törzsvásárlói program:

Az adatkezelő neve DOHÁNYKER KERESKEDELMI KFT.
Az adatkezelő elérhetősége: 7623 PÉCS MEGYERI ÚT 26.
Az adatkezelés célja: A törzsvásárlói programhoz való csatlakozás
Az adatkezelés jogalapja: A csatlakozó személy kifejezett hozzájárulása
A Társaság által kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, születési dátum, lakcím, telefonszám, IP cím
Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonása, hűségprogramok megszűnése
Az adatok rendeltetése: A törzsvásárlói kedvezmények kihasználása
Adatfeldolgozó igénybevétele: Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:  RG Stúdió Kft.
SZÉKHELY: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.
TELEPHELY: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-067101
ADÓSZÁM: 11113285-2-02
HONLAP: www.rgstudio.hu
E-MAIL CÍM:  info@rgstudio.hu
TELEFONSZÁM:  36 30 539 35 56
KÉPVISELŐ NEVE: Schmidt Zsuzsanna

Online kapcsolattartás

Az adatkezelő neve DOHÁNYKER KERESKEDELMI KFT.
Az adatkezelő elérhetősége: 7623 PÉCS, MEGYERI ÚT 26.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a cég és leendő, vagy meglévő ügyfelei közt
Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatot kérő személy kifejezett hozzájárulása
A Társaság által kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, IP cím
Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonása, választ követő 30 nap
Az adatok rendeltetése: Információcsere
Adatfeldolgozó igénybevétele: Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:  RG Stúdió Kft.
SZÉKHELY: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.
TELEPHELY: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-067101
ADÓSZÁM: 11113285-2-02
HONLAP: www.rgstudio.hu
E-MAIL CÍM:  info@rgstudio.hu
TELEFONSZÁM:  36 30 539 35 56
KÉPVISELŐ NEVE: Schmidt Zsuzsanna

Adatbiztonsági intézkedések

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Látogatói adatkezelés a társaság honlapján – tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Általános tájékoztatás a sütikről

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 1. Az érintett hozzáférési joga
 1. A helyesbítéshez való jog
 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 1. Az adathordozhatósághoz való jog
 1. A tiltakozáshoz való jog
 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 1. Korlátozások
 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

1530 Bp, Pf. 5.

Tel: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

https://naih.hu/

Tevékenységünkre irányadó jogszabályok különösen:

Kelt: Pécsett, 2018. év május hónap 25. napján

MOLVAY GÁBOR ÜGYVEZETŐ